Natalie Foss 人像插画欣赏

图集精选苏打苏塔2018-01-23 10:08

Natalie Foss 是来自挪威奥斯陆的自由插画。她的作品涵盖了不同的领域,主要是彩色铅笔,注重强烈的颜色,肖像和情感。

Natalie Foss 人像插画欣赏

Natalie Foss 人像插画欣赏

Natalie Foss 人像插画欣赏

Natalie Foss 人像插画欣赏

Natalie Foss 人像插画欣赏

Natalie Foss 人像插画欣赏

Natalie Foss 人像插画欣赏

Natalie Foss 人像插画欣赏

Natalie Foss 人像插画欣赏

正文已结束,您可以按alt+4进行评论